Brottmål Lund

Ta kontakt med AdvokatByrån Lundia för juridisk expertis inom brottmål i Lund? Vi är specialiserade inom fältet och kan såväl agera offentlig försvarare (försvarsadvokat) som målsägandebiträde. Den initiala konsultationen är alltid kostnadsfri, tveka inte att ringa oss för rådgivning.

Brottmål i Lund? Kontakta oss snarast möjligt.

Om du blivit delgiven misstanke om brott är det viktigt att du så snart som möjligt tar kontakt med en offentlig försvarare. Ju tidigare denne blir insatt i ditt specifika fall desto bättre. Kom ihåg att du själv har rätt att välja vem som ska representera dig. Om du inte gör ett aktivt val utses en offentlig försvarare åt dig.

Är du intresserad av att anlita AdvokatByrån Lundia som offentlig försvarare? Kontakta oss för en första, kostnadsfri konsultation.

AdvokatByrån Lundia – vid behov av juridisk expertis inom brottmål i Lund.

Misstänkt för brott?

Du som misstänks för brott har enligt lag rätt till en offentlig försvarare som biträder dig under förundersökning och eventuell rättegång. Initialt står staten för kostnaderna, men om rättegången leder till en fällande dom kan du komma att bli återbetalningsskyldig för de juridiska tjänster du nyttjat.

Utsatt för brott?

Du som utsatts för ett grövre brott som kan leda till fängelse för den/de åtalade kan begära ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen under brottmålsprocessen, bland annat genom att hjälpa dig med en eventuell skadeståndsansökan.

Har du utsatts för brott? Vi har stor erfarenhet av rollen som målsägandebiträde och hjälper dig genom rättegången.

Bred juridisk kompetens

På Advokatbyrån Lundia arbetar jurister och advokater med bred juridisk kompetens. Huvudsakligen inriktar vi oss på följande områden:

  • Brottmål
  • Familjerätt
  • Fastighetsrätt
  • Migrationsrätt

För kompetens inom brottmål i Lund, välkommen till AdvokatByrån Lundia.

AdvokatByrån Lundia

AdvokatByrån Lundia startades 1987 av de två advokaterna Mats Håkansson och Odd Johansson, vilket ger oss nästan 30 års erfarenhet av branschen. Vi finns representerade med kontor i både Malmö och Lund.

Brottmål i Lund – fråga oss

Välkommen till AdvokatByrån Lundia för ärenden gällande brottmål. Den första konsultationen är alltid kostnadsfri, så du kan kontakta oss helt förutsättningslöst för att diskutera ditt specifika fall.

Kontakt Lund

Advokatbyrån Lundia
Byggmästaregatan 5
222 37 Lund
046-15 15 39

Kontakt Malmö

Advokatbyrån Lundia
Ribersborgsvägen 15A
217 53 Malmö
040-12 88 15