Familjerätt Lund

För hjälp inom familjerätt i Lund, kontakta Advokatbyrån Lundia. Hos oss finner du jurister och advokater med djupgående kompetens inom fältet. Vi tar oss an ditt fall med stort engagemang och visar självklart hänsyn inför den eventuellt påfrestande situation du befinner dig i.

Familjerätt – ett brett område

Familjerätten innefattar allting som, i juridisk mån, rör familjen. Ofta innebär familjerättsliga fall svåra, påfrestande perioder i människors liv. Bland annat kan det röra sig om:

  • Skilsmässa
  • Underhåll
  • Vårdnad
  • Testamente

Behöver du juridisk expertis inom familjerätt i Lund? Välkommen att ta kontakt med oss.

Vårdnadstvist

Efter en separation måste du och din partner komma överens kring hur vårdnaden av era gemensamma barn ska se ut. Många lyckas lösa detta på egen hand, men ibland uppstår tvister. Ett första steg är att vända sig till familjerätten för hjälp med medling. Om ni fortfarande inte lyckats nå en överenskommelse så avgörs ärendet i domstol. Processen kan bli långdragen så det är viktigt att du känner dig trygg med den person som företräder dig.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Skilsmässa

Om du och din make/maka inte längre vill leva tillsammans i äktenskap ansöker ni om skilsmässa. Vid gemensamma barn ska en av parterna betala underhåll till den förälder som har vårdnaden störst del av tiden. Har ni delat vårdnaden lika behöver ingen part betala underhåll. Gemensamt bohag ska delas upp genom en bodelning. Såväl vårdnad som bodelning kan leda till tvister som måste avgöras i domstol.

Arvsrätt

Huruvida du behöver ett testamente kan bara du själv avgöra. För många innebär det en trygghet, då de vet att allting är planerat på förhand. Ska du skriva ditt testamente kan du vända dig till oss för hjälp. Vi ser till att proceduren går rätt till, att din önskan blir nedtecknad på ett juridiskt bindande dokument.

Vi arbetar även med andra arvsrättsliga frågor, exempelvis:

  • Bouppteckning
  • Arvsskifte
  • Klander av testamente
  • Klander av arvsskifte

Advokatbyrån Lundia – för bred kompetens inom familjerätt i Lund.

På dina villkor

Har du frågor gällande familjerätt? Vi har lång erfarenhet inom fältet och är medvetna om att familjerättsliga ärenden ofta är av en privat karaktär. Därför möter vi dig på dina villkor, enligt dina förutsättningar.

Kontakta oss och berätta om ditt ärende. Första konsultationen är alltid kostnadsfri och helt förutsättningslös. För familjerätt i Lund – välkommen till AdvokatByrån Lundia!

Kontakt Lund

Advokatbyrån Lundia
Byggmästaregatan 5
222 37 Lund
046-15 15 39

Kontakt Malmö

Advokatbyrån Lundia
Ribersborgsvägen 15A
217 53 Malmö
040-12 88 15