Fastighetsrätt Lund

Behöver du hjälp med fastighetsrätt i Lund? Kontakta AdvokatByrån Lundia för juridisk expertis och representation. Vi hanterar ärenden som dolda fel, reklamation, servitut och annat som faller inom ramarna för fastighetsrätten. Vi bjuder alltid på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen!

Lundia – fastighetsrätt i Lund

Hos AdvokatByrån Lundia hittar du jurister och advokater med spetskompetens inom fastighetsrätt. Vi kan hjälpa dig med det mesta inom fältet, bland annat:

 • Fel i fastighet
 • Entreprenadtvist
 • Reklamation
 • Bostadsrätt
 • Samäganderätt
 • Servitut
 • Skadestånd

I behov av juridisk expertis inom fastighetsrätt i Lund? Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt första möte där vi närmare kan diskutera ditt specifika ärende.

Vad är fastighetsrätt

Fastighetsrätten är en del av civilrätten och inkluderar allting som i något slags juridisk mån berör fastigheter. Området är brett och delas traditionellt in i allmän fastighetsrätt respektive speciell fastighetsrätt.

Allmän fastighetsrätt

Den allmänna fastighetsrätten regleras främst av jordabalken och berör bland annat frågor som har med hyra, pant och köp att göra – i hög utsträckning relationen mellan avtalsparter.

Speciell fastighetsrätt

Den speciella fastighetsrätten är av något annorlunda karaktär än den allmänna fastighetsrätten och behandlar exempelvis frågor som miljörätt och expropriation.

För hjälp med fastighetsrätt i Lund - välkommen till AdvokatByrån Lundia.

Alltid fri konsultation

När du behöver juridisk assistans är det av högsta vikt att vi så snart som möjligt får en chans att sätta oss in i ditt ärende. Därtill måste du, redan i ett initialt skede, känna förtroende för Advokatbyrån Lundia som juridiskt ombud. Genom att erbjuda en fri och förutsättningslös första konsultation skapar vi rätt förutsättningar för en god fortsatt relation.

Har du frågor om fastighetsrätt i Lund med omnejd? Kontakta oss och boka tid för din fria konsultation.

AdvokatByrån Lundia – Lund och Malmö

Advokatbyrån Lundia finns representerade med kontor i Lund och Malmö. Tack vare vår breda kompetens åtar vi oss ärenden inom ett flertal områden, däribland:

 • Fastighetsrätt
 • Brottmål
 • Migrationsrätt
 • Tvångsvård
 • Rättshjälp
 • Rättsskydd

Verksamheten startades 1987 av de två ägarna Mats Håkansson (advokat) och Odd Johansson (advokat).

Kontakta oss med frågor

Välkommen att kontakta AdvokatByrån Lundia för frågor gällande fastighetsrätt. Gäller det ett specifikt ärende kan du även boka tid för en kostnadsfri konsultation.

Kontakt Lund

Advokatbyrån Lundia
Byggmästaregatan 5
222 37 Lund
046-15 15 39

Kontakt Malmö

Advokatbyrån Lundia
Ribersborgsvägen 15A
217 53 Malmö
040-12 88 15