Migrationsrätt Lund

Kontakta Advokatbyrån Lundia för kompetens inom migrationsrätt i Lund. Vi är specialiserade på frågor som asyl och uppehållstillstånd. Boka tid för en kostnadsfri första konsultation, då vi närmare kan diskutera ditt ärende.

Migrationsrätt

Migrationsrätten reglerar utländska medborgares rätt att vistas inom Sveriges gränser samt vilka förutsättningar som gäller under vistelsen. Ska du exempelvis söka asyl eller uppehållstillstånd bör du ta hjälp av en jurist som hjälper dig med din ansökan. Välkommen att kontakta Advokatbyrån Lundia för expertis inom migrationsrätt i Lund.

Söka asyl i Sverige

Du som kommit hit på flykt från krig eller andra livshotande och omänskliga förhållanden kan söka asyl i Sverige. Innan ett beslut fattats i ditt ärende räknas du som asylsökande. Medan din ansökan handläggs har du rätt till boende och eventuellt dagsersättning. Du kan även välja att själv ordna boende genom släkt och vänner, om så önskas.

Du räknas som flykting om du fruktar förföljelse som en konsekvens av:

 • nationalitet
 • ras
 • religiös eller politisk uppfattning
 • kön
 • sexuell läggning
 • tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Barn som söker asyl

Enligt utlänningslagen ska särskild hänsyn visas barn som söker asyl. Barnet har alltid rätt till en vuxen närvarande under förhandlingar. Denne kan exempelvis vara ett offentligt biträde, om föräldrarna inte finns i landet.

Migrationsrätt i Lund

Har du frågor gällande asyl? Kontakta Advokatbyrån Lundia för djupgående expertis inom migrationsrätt i Lund. Vi hjälper dig med din ansökan och övriga nödvändiga moment.

Anhöriginvandring

Har du familj utomlands som du önskar återförenas med? Vi kan hjälpa dig med den process som anhöriginvandring innebär.

Sedan 2016 har reglerna för anhöriginvandring ändrats. Kontakta oss för ytterligare information.

Uppehållstillstånd

Är du medborgare i ett icke EU-anslutet land och vill bosätta dig i Sverige måste du ansöka om uppehållstillstånd. Enligt migrationsverket är följande skäl för uppehållstillstånd:

 • Anknytning
 • Arbetstagare
 • Gäststudent
 • Asyl
 • Besök längre än tre månader (visum kan krävas även för kortare vistelser)

AdvokatByrån Lundia

Vi är en lundabaserad byrå som grundades 1987. Vi erbjuder juridiska tjänster inom ett flertal områden, däribland:

 • Migrationsrätt
 • Familjerätt
 • Brottmål
 • Fastighetsrätt

Den första konsultationen är förutsättningslös och helt utan kostnad. Välkommen att boka in en tid då vi kan diskutera din situation. AdvokatByrån Lundia – för spetskompetens inom migrationsrätt i Lund.

Kontakt Lund

Advokatbyrån Lundia
Byggmästaregatan 5
222 37 Lund
046-15 15 39

Kontakt Malmö

Advokatbyrån Lundia
Ribersborgsvägen 15A
217 53 Malmö
040-12 88 15