Om oss

Om lundia

 

Advokatbyrån Lundia grundades 1987 av de två advokaterna Mats Håkansson och Odd Johansson. Vi är specialiserade inom ett flertal juridiska områden och finns representerade med kontor i Lund och Malmö. Välkommen att kontakta oss för en första kostnadsfri konsultation.

Advokatbyrån Lundia

Advokatbyrån Lundia verkar bland annat inom följande områden:Advokatbyrå lundia

Familjerätt

Inom familjerätten ryms det mesta som, i juridisk mån, berör familjen. Däribland:

  • äktenskapsförord
  • skilsmässa
  • bodelning
  • vårdnad
  • gåvobrev

Arvsrätt

Inom arvsrätten regleras kvarlåtenskapen efter en avliden person. Vi hjälper dig med det juridiska förfarandet vid fråga om arvsrätt.

Brottmål

Syftet med ett brottmål är att utreda skuldfrågan då ett misstänkt brott begåtts. Därtill ska lämplig påföljd avgöras. Advokatbyrån Lundia anlitas regelbundet som både målsägandebiträde och offentlig försvarare/försvarsadvokat.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten omfattas av civilrätten och inkluderar det mesta som rör juridiska frågor kring köp, hyra och arrende av fastigheter.

Migrationsrätt

Migrationsrätten reglerar utländska medborgares rätt att vistas i Sverige. Kontakta oss för hjälp med bland annat asylfrågor och anhöriginvandring.

Tvångsvård

Ärenden gällande tvångsvård är ofta av en påfrestande karaktär. Vi engagerar oss i din situation och bidrar med juridisk spetskompetens inom fältet.

Rättshjälp/rättsskydd

Har du rätt till rättshjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig genom hela processen.

Välkommen till Advokatbyrån Lundia – din advokat i Lund.

Kontakt Lund

Advokatbyrån Lundia
Byggmästaregatan 5
222 37 Lund
046-15 15 39

Kontakt Malmö

Advokatbyrån Lundia
Ribersborgsvägen 15A
217 53 Malmö
040-12 88 15